competence in business law
   
  Michael Sack LLP Wirtschaftsjuristen
  Бизнес & управление на риска
 
►Бизнес & управление на рискаНашият бизнес решения & риск betriebsoptimierte и държавните индивидуални мерки предвиждат по-голяма икономическа ефективност. Това понякога е трудно да се калайджия с вече съществуващи структури ,'''', все още се търсят в глобалния свят и fortschrittgeprägten непрекъснато нови начини.

За тази цел, офиса ни предлага най-добрите решения по отношение на:
Business Intelligence
Операция Аутсорсинг
Наследствено Стратегии
Преструктуриране
Ресурсен Оптимизация
Структурна оптимизация
Организация
Процеса на работа организация
Персонал
Риск
Стратегии за превенция на риска

 
  totally visitors/ 80407 Besucheron this site  
 
Wir sind die Fachexperten bei Leistungsstörungen